Striparcheologie

Striparcheologie: zelfst.naamw. (v.), is de bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de overblijfselen van materiële cultuur, specifiek strips.
De wetenschap die zich ten doel stelt om door middel van studie van stripnalatenschap inzicht te verwerven in alle facetten van menselijke samenlevingen.

Nieuwe inhoud in voorbereiding.

1 opmerking: