vrijdag 22 februari 2019

Geesten en was

De cover van Sheets is visueel erg sterk: een grappig, cartoonesk beeld dat aanspreekt. Een spook in een wasmachine: realiteit en fantasie. Twee tegenstrijdige gegevens die in dit prachtig verhaal worden gecombineerd. Brenna Thummler verdient lof voor haar eerste graphic novel.
Door Elias Jonkers.

Sheets is een heerlijk verhaal om te lezen en hopelijk niet het laatste van Brenna Thummler.

Sheets is een YA coming of age-verhaal, waarin realisme en fantasie handig worden gecombineerd. Het hoofdpersonage, Marjorie Glatt, is een leerling op de middelbare school die vrij onhandig is in de omgang met leeftijdsgenoten. Zij wordt dan ook gepest op school.