zondag 30 december 2018

Lijkwade van Turijn: echt of vals?

Éric Liberge kennen we van het meesterwerk De Heer Vastenavond van As, waarin hij een religieuze kant uitging en Versailles, waarmee hij het verleden verkende. Liberge combineert met De Lijkwade religie en verleden. De scenaristen van De Lijkwade-trilogie, Gérard Mordillat en Jérôme Prieur, zijn in de stripwereld minder bekend, maar ook zij verdienen een vette pluim voor dit historisch-religieus verhaal.

Mooi en meeslepend verhaal in de middeleeuwen rond het thema relieken. Prachtig getekend en goed geschreven. Bedankt Daedalus voor deze uitgave.


De Lijkwade-trilogie speelt zich af doorheen verschillende eeuwen en landen, geconcentreerd rond personages met diverse achtergronden.
In het eerste deel, Lirey, 1357, bevinden we ons in Frankrijk, meer bepaald het dorpje Lirey, waar in 1355 de Lijkwade van Turijn gevonden werd en tot 1418 tentoongesteld. Al zal de Lijkwade van Turijn toen nog gewoon als de Lijkwade bekend hebben gestaan. En laat dat nu net de titel van deze reeks zijn. Et voilà, u kent het onderwerp van deze reeks.

Over de Lijkwade (van Turijn) is al veel geschreven en gespeculeerd: is het echt de lijkwade van Jezus of een mooie vervalsing? En hoe erg is het, moest hij nu niet echt zijn? Daar speelt het verhaal handig op in. Want maakt het eigenlijk wel uit of de reliek echt is? Als mensen er troost in vinden, kan het weinig kwaad.


Lucie is een jonge non onder de bescherming van Thomas, de prior van de abdij van Lirey en oom van de paus. De neef van Lucie, Henri de Poitiers, is dan weer de bisschop van Troyes (wat historisch correct is). Henri wil niets liever dan dat zijn liefste nicht terug bij haar familie gaat wonen. Zeker nu, omdat haar broer overleden is en zij de enige erfgenaam van haar tak is. 
De abdij van Lirey is nog in opbouw en Thomas heeft geld nodig. In ruil voor  zijn diensten wil Henri dat Thomas Lucie uit haar beloftes zet zodat ze terug naar huis kan. Maar Lucie wil niets liever dan de Heer dienen als bruid van Christus.

Hoe ver wil Thomas gaan om zijn abdij te redden? De abdij moet immers een stuk van het Ware Kruis onderbrengen. Maar de adel geeft hun geld liever aan braspartijen dan aan de kerk. Is een mysterieuze lijkwade de oplossing? En wat moet er nu van Lucie worden?

De Lijkwade is de middeleeuwen zoals ze zijn: adel tegen kerk, gezagdragers van de kerk tegenover elkaar, de bevolking die lijdt, maar ook de bouw van een prachtige abdij... De scenaristen hebben in ieder geval hun huiswerk gedaan. Zelfs de flagellanten, een groep die zich geselen om het lijden van Christus te voelen, komen aan bod. 
Hoewel Henri tegen hen te keer gaat als zijn ze ketters, is dit niet volledig waar: pas in 1417 werd deze beweging als ketters bestempeld. Wel mochten zij vanaf 1349 alleen onder toezicht van kerkleiders hun boetedoening voltrekken. Dat Henri hen dus op de brandstapel wil zetten, is niet volledig correct. 

Liberge brengt het verhaal met prachtige realistische tekeningen in grijstinten die perfect passen bij de sfeer. Het geeft een mooie weergave van de middeleeuwen in de stijl waarin we Liberge herkennen. 

Is de Lijkwade van Turijn echt of een mooie vervalsing? Ik weet het niet, maar het geeft wel stof voor een mooi verhaal. Een verhaal dat Daedalus in een prachtige uitgave brengt. 

Boekgegevens:
Liberge; Mordillat; Prieur, De Lijkwade: Eerste deel: Lirey, 1357, Daedalus, ISBN 9789088109041 (€22,95)Afbeeldingen: ©️ Daedalus, 2018.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten