zondag 30 juli 2017

Juan en de eenhoorn

Onlangs verscheen bij Dark Dragon Books de one-shot De Eenhoornridder. Het vrij onbekende duo Stéphane Piatzszek en Guillermo González Escalada geven ons een prachtig getekend werk en een mooi geschreven verhaal met historische achtergrond. 

De Eenhoornridder is een mooi verhaal, het lezen zeker waard. De middeleeuwen zijn prachtig in beeld gebracht door meesterlijk tekenwerk. 
Het verhaal bestrijkt twee jaar uit het leven van ridder Juan Fernández de Heredia en beschrijft zijn zoektocht naar een hersenschim en de reden van zijn miraculeuze herstelling na een dodelijke verwonding. De tekeningen zijn realistisch en verzorgd en prachtig qua kleuren en lijnvoering. Het is een mooie vertelling in een  realistische setting. 
Het verhaal gaat snel, soms wat te snel en op het einde krijgen we alleen een kleine kader waarin we vernemen wat er met Juan nadien nog gebeurd. Misschien had de schrijver er beter een miniserie van twee à drie albums van gemaakt. Want nu krijgen we niet echt de tijd om enige betrokkenheid te voelen bij de strijd van de ridder. 
Maar laat dat de algemene indruk niet in de weg staan: De Eenhoornridder is een mooi verhaal, het lezen zeker waard. Gebruik De Eenhoornridder niet om te weten wat er echt met Juan de Heredia is gebeurd, want dan gaat het volledig de mist in. Maar dat is uiteindelijk een detail wanneer we gewoon een leuk verhaal willen lezen.

Wie meer wil weten over Juan de Heredia (en meer beeldmateriaal wil zien), kan verder lezen: 

Het verhaal gaat dus over ridder Juan de Heredia, hospitaalridder en uiteindelijk ook grootmeester van de Orde van Sint Jan van Jeruzalem (Orde van Malta). Over zijn leven is toch heel wat bekend, zodat het eigenlijk onmogelijk is dat hij aanwezig was bij de Slag bij Crécy in 1346.
Laat nu net daar ons verhaal beginnen: in Picardië, Frankrijk. Te Crécy treffen de Franse koning Filips VI en de Engelse koning Edward III elkaar. De slag in 1346 was onderdeel van de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk (1337-1453). Tegen 1328 was het Huis Capet in rechte lijn uitgestorven en erfde Filips van Valois (neef van Karel IV) de troon, maar ook Edward III van Engeland maakte aanspraak op de Franse troon. Wanneer Filips VI de gebieden van Edward in Frankrijk wil inlijven komt het tot een conflict. Edward was als hertog van Guyenne een leenman van Filips en dus in die hoedanigheid diens onderdaan. Bij de Slag bij Crécy was ook Edwards zoon Edward van Woodstock aanwezig en de Engelsen maakten een verpletterende overwinning op de Fransen. 


Tot zover de historische correctheid in het verhaal, want de strijd begint heel accuraat. Alleen was onze titelheld Juan de Heredia niet aanwezig bij deze strijd. En hij was al zeker niet de gevangene van de Engelsen. Juan heeft wel gevangen gezeten en er werd inderdaad losgeld voor hem betaald door Peter van Aragon. Maar niet aan de Engelsen, wel aan de Turken in 1379. In 1346 zat Juan veilig in een kasteel in Amposta, waar hij zichzelf en zijn bastaarden enorm verrijkte. 

Hoewel alles in het verhaal dus enigszins verdraaid is, blijft het gewoon een leuk verhaal over ridderlijkheid, verlossing, dromen en wedergeboorte. Wel hebben de schrijver en tekenaar de sfeer van middeleeuws Frankrijk goed weten te vatten: Zwarte Dood, Jodenvervolgingen, Flagellanten... En de paus in Avignon. Juan de Heredia verbleef vanaf 1382 tot aan zijn dood in 1396 in Avignon in dienst van paus Clemens VII. Of was hij de Tegenpaus en Urbanus VI de echte paus? Tja, de pauselijke geschiedenis is in deze periode wat verwarrend en naar vermoeden wist Juan het zelf ook niet helemaal, net als heel Europa trouwens.

Elias Jonkers

Boekgegevens:
Piatzszek & Escalada, De Eenhoornridder, Dark Dragon Books, ISBN 9789460787041 (€18,95)

Voor de afbeeldingen: © Dark Dragon Books, 2017.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten