maandag 2 april 2018

Ketter of recht gelovige?

Frankrijk 1557-58, een woelige periode voor het Franse koninkrijk: oorlog met Spanje, Engeland en de reformatie. Het is de periode dat Calvijn voor een tweede reformatorische golf zorgde. Tussen geloof en politiek is er ook nog plaats voor liefde, vriendschap en overtuigingskracht in de nieuwe trilogie De Krijgers van God.
Door Elias Jonkers.

Een meeslepend en goed geslaagd verhaal over een woelige periode in de geschiedenis. 


Het verhaal.
In De Krijgers van God volgen we een aantal personen die een rol hebben gespeeld in de Franse geschiedenis, te beginnen bij Frans, hertog van Guise. Hij is een geducht veldheer en vermits zijn familiale band met Queen of Scots, zijn nicht Maria Stuart, staat Frans dicht bij de koning. Aangespoord door zijn zeer gelovige minnares staat Hendrik II onder druk en verklaart hij dat calvinisten de doodstraf krijgen. Priesters hitsen de menigte op om zo veel mogelijk gereformeerden te vermoorden. Wie dan toch gearresteerd wordt, belandt evenzeer op de brandstapel. 

Het is dus voor de jonge ridder Arnaud vaan Boissac geen goede tijd om zijn religieuze nieuwsgierigheid te bevredigen. Tijdens een geheime gereformeerde dienst wordt hij gearresteerd. Maar Arnaud is van adel, lage en verarmd, dat wel, maar nog altijd wel adel. Dus hij moet wat subtieler aangepakt worden. 

Na de dood van Hendrik II komt diens zwakke zoon Frans II op de troon. Frans is getrouwd met Maria van Schotland en dus ligt de macht feitelijk in handen van hertog Frans en diens broer Karel, kardinaal van Lotharingen. Arnaud heeft zich ondertussen ten dienste van hertog Frans gesteld, wat ook de jonge ridder heel wat aanzien geeft. Ondertussen gaat de strijd tegen het calvinisme verder en wil hertog Frans zijn invloed uitbreiden.


Scenarist Philippe Richelle (Bankgeheimen) brengt de geschiedenis tot leven en maakt er een spannend en interessant verhaal van voor iedereen. Hij legt de focus op de mensen die de geschiedenis maken en niet louter op feiten. In het eerste deel, De jacht op de ketters, ligt de focus vooral op de strijd tussen de twee religieuze overtuigingen. In het tweede deel, De gehangenen van Amboise, staat de reis naar macht van hertog Frans centraal, maar verliezen we het persoonlijke leven van ridder Arnoud niet uit het oog. Geloof, politiek, liefde, vriendschap worden vermengd met historische feiten. Dat is een succesformule voor een goede historische roman.

Het tekenwerk van Pierre Wachs (Oorlogsvrouwen 1: Amy Johnson) past perfect bij de setting: realistisch en mooi uitgewerkt, vooral de decors, kledij... Zowel in scenario als tekenwerk is veel opzoekwerk gekropen. De weergave van sommige gezichten laat helaas met momenten te wensen over.


In het begin kan de lezer zich misschien wat verliezen in de geopolitieke setting, net als in de veelheid aan personages, die dan nog eens op elkaar lijken ook. Het verschil zit in de kleine details, zoals de dracht van een baard. Desalniettemin is De Krijgers van God een meeslepend en goed geslaagd verhaal over een moeilijke periode in de geschiedenis. 

Boekgegevens:
Richelle & Wachs, De Krijgers van God, Dark Dragon Books (€8,95 per deel)
1: De jacht op de ketters, ISBN  978-94-6078-883-3.
2: De gehangenen van Amboise, ISBN 978-94-6078-884-0
Afbeeldingen: ©️ Dark Dragon Books, 2018.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten